Hidden
Hidden

Wij zijn van zaterdag 13 juli tot zondag 4 augustus in verlof. We staan weer voor je klaar op maandag 5 augustus!

Auvibel

Auvibel

Auvibel is de Belgische vennootschap die de privékopievergoeding in België int en verdeelt. De privékopie – ook wel bekend als de thuiskopie of ‘het kopiëren voor eigen gebruik’ – is een uitzondering op het auteursrecht die toelaat om beschermde werken te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van auteurs, artiesten, producenten of uitgevers. Alle informatie hierover kan je vinden op www.auvibel.be

Artikel XI.233, eerste alinea van het Wetboek van economisch recht voorziet in een terugbetaling voor de volgende categorieën:
 1. producenten van geluidswerken en audiovisuele werken;
 2. omroeporganisaties;
 3. instellingen die door de overheid officieel erkend en gesubsidieerd worden met het oog op de bewaring van geluidsmateriaal of audiovisueel materiaal. De vergoeding wordt enkel terugbetaald voor de dragers die zijn bestemd om geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal te bewaren en ter plaatse beluisterd of bekeken te worden;
 4. blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden, evenals aan de erkende instellingen, opgericht ten behoeve van deze personen;*
 5. erkende onderwijsinstellingen, die geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal gebruiken voor didactische of wetenschappelijke doeleinden;
 6. erkende ziekenhuizen, gevangenissen en instellingen voor jeugdzorg.
  * De terugbetalingen voor de 4de categorie zijn slechts ontvankelijk indien deze worden ingediend door een erkende, ten behoeve van die personen opgerichte instelling.

Voor het verkrijgen van een terugbetaling krachtens artikel XI.233, eerste alinea van het Wetboek van economisch recht, dienen de volgende stukken voorgelegd te worden:

 1. De statuten van de onderneming;
 2. Een kopie van de aankoopfacturen betreffende de door de hierboven genoemde instellingen aangekochte onderworpen apparaten en dragers;
 3. Een verklaring op eer met betrekking tot de btw-plicht.
De verzoeken om terugbetaling zijn slechts ontvankelijk indien zij betrekking hebben op een bedrag van ten minste 10 euro, eventueel door samenvoeging van verschillende facturen. Na een termijn van een jaar – te rekenen van de uitreiking van een factuur die betrekking heeft op één of meer apparaten of dragers waarvoor een persoon bedoeld in artikel XI. 233 eerste alinea van het Wetboek recht heeft op terugbetaling – zijn verzoeken om terugbetaling betreffende bedragen van minder dan 10 euro ontvankelijk.

Het recht op een terugbetaling bestaat enkel indien de privékopievergoeding daadwerkelijk betaald werd. De vermelding van de betaling van de privékopievergoeding op een factuur is zeker nuttig, maar Auvibel doet verder onderzoek om met zekerheid te bepalen of de vergoeding aan Auvibel betaald werd.

Alle prijzen vermeld op onze offertes en facturen zijn inclusief Auvibel.

Het volstaat om bijvoorbeeld het aantal chromebooks te vermenigvuldigen met het geldend tarief, in dit geval, 4 euro.

Hieronder vind je een verkorte lijst met de meest voorkomende tarieven:

PRODUCTEN

 TARIEF PER STUK

Geheugenkaart

 € 1

Tablet

 € 4

Externe harde schijf

 € 5

Consumentencomputer (chromebooks, laptops, …)

 € 4

Refurbished apparaat

 60% van het normale tarief

Het volledige overzicht kan je terugvinden op de website van Auvibel.