Hidden
Hidden

Help

 Anydesk

Didakta gebruikt Anydesk om toegang op afstand te krijgen. Toegang is tijdelijk en enkel mogelijk met toestemming van de gebruiker.

Gelieve onze vertrouwelijkheidsverklaring na te lezen en in te vullen.

Download Anydesk op uw computer en open het bestand.

AnyDesk hoeft niet geïnstalleerd te worden. 

Na gebruik is het voldoende om het gedownload bestand te verwijderen.