Hidden
Hidden

Wij zijn van zaterdag 13 juli tot zondag 4 augustus in verlof. We staan weer voor je klaar op maandag 5 augustus!

Privacybeleid

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Didakta BVBA hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je via Didakta BVBA verstrekt, worden verwerkt door Didakta BVBA, Hille-Zuid 1A, 8750 Zwevezele . Didakta BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking. Jouw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Doeleinde van de verwerking

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienstverlening te kunnen aanbieden, nl. “Online training”, “Service & support”, “Contactformulier” en “Reserved Area” via een digitaal platform. Alle verwerkingen gebeuren enkel en alleen met het oog op het verzekeren van deze dienstverlening.

Aard van de verwerkte gegevens

We verwerken volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, functie, e-mail en telefoongegevens van de contactpersonen die optreden voor de organisatie. Daarnaast worden ook (adres)gegevens van de organisatie zelf verzameld.

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Doorgifte aan derden

Didakta BVBA geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van de gegevens

Didakta BVBA neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

Jouw rechten als betrokkene

Je kan foutieve gegevens laten wijzigen of onvolledige laten aanvullen. Hiervoor neem je best contact op met Didakta BVBA via privacy@didakta.be .

Vragen of klachten?

Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel deze dan via privacy@didakta.be . Denk je dat jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden, dan je ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via contact@apd-gba.be .